Kategorija Fudbal

Fudbal za djecu
Fudbal

Fudbal za djecu

Nogomet nije pitanje privilegija, već prava. Prema Konvenciji o pravima djeteta, fudbal je univerzalni jezik miliona ljudi širom svijeta, uključujući djecu i adolescente, bez obzira na mjesto njihovog porijekla, jezik kojim govore ili religiju kojoj pripadaju.

Pročitajte Više

Fudbal

Fudbal za djecu

Nogomet nije pitanje privilegija, već prava. Prema Konvenciji o pravima djeteta, fudbal je univerzalni jezik miliona ljudi širom svijeta, uključujući djecu i adolescente, bez obzira na mjesto njihovog porijekla, jezik kojim govore ili religiju kojoj pripadaju.
Pročitajte Više