Kategorija Bajke

Bajke za djecu u slikama
Bajke

Bajke za djecu u slikama

Kratke priče s moralnim Vidi Poljoprivrednik je imao konja i magarca. Morao je nositi dvije vreće brašna, a magarac se ponudio da podijeli tovar, ali konj je odbio. Nakon dva sata, magarac se srušio i konj je morao da nosi vreće i magarac. Lajk muha je letio kada je pronašao lonac s medom.

Pročitajte Više

Bajke

9 kratkih basni za čitanje djeci

Bajke su kratke priče u kojima su životinje i neživi predmeti često u stanju govoriti i izražavati se, pa čak i predstaviti ljudske karakteristike. Često se koriste kao didaktički resurs za podučavanje vrlina i nedostataka ljudi. Bajke imaju sposobnost poticanja djece na otkrivanje novih svjetova, sticanje vrijednosti i na didaktičan i zabavan način razumjeti šta je ispravno i šta ne.
Pročitajte Više
Bajke

Kratke bajke za spavanje dece

Bajke su obično kratke priče o životinjama ili neživim stvarima koje se često koriste kako bi se skrenula pažnja na neprimjereno ponašanje i kako bi se djeci prenijele pouke i vrijednosti. Oni su adekvatno sredstvo za rad i obrazovanje djece s vrijednostima poput empatije, osjetljivosti i mašte.
Pročitajte Više
Bajke

Bajke za djecu u slikama

Kratke priče s moralnim Vidi Poljoprivrednik je imao konja i magarca. Morao je nositi dvije vreće brašna, a magarac se ponudio da podijeli tovar, ali konj je odbio. Nakon dva sata, magarac se srušio i konj je morao da nosi vreće i magarac. Lajk muha je letio kada je pronašao lonac s medom.
Pročitajte Više