Čitanje

Fonetska metoda za učenje djece da čitaju

Fonetska metoda za učenje djece da čitaju


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Kada dođe vrijeme da počnemo učiti čitati, otprilike između pet ili šest godina, postaju svjesni poteškoće ovog prvog učenja djece. U početku se može činiti lako, ali na kraju razumijevamo njegovu široku složenost i posebno kada otkrijemo da postoje različiti sustavi. Među najrasprostranjenijim metodama nalazimo tzv fonetska metoda učenja djece da čitaju, ali vi ste i metoda učenja.

Obje metode, i fonetska i silabna, imaju prednosti i nedostatke te imaju mnoštvo mišljenja i sklonosti kako nastavnika, tako i roditelja i učenika. Konkretno, iako metoda učenja sugerira učenje usredotočiti na kombinacije samoglasnika sa suglasnicima (na primjer: čitanje riječi „kuća“ kao / ca // sa /), fonetska metoda pokušava usmjeriti svoje učenje na zvuk svakog slova (na primer: čitanje riječi "kuća" kao / c // a // s // a /).

Prije nego što započnete fonetsko čitanje, bit će važno steći 27 slova abecede, ne samo kao pravopisi (a, biti, ce, de, e, efe itd.), Već i njihove zvučne ili fonetske karakteristike kao izolirani zvuk (/ a /, / b /, / k /, / d /, itd.). Ako to podijelite abecedu na 5 nivoa prema njihovim samoglasnicima i uz pomoć pjesama, može biti ugodnije:

Nivo 1: A B C D

Nivo 2: E F G H

Nivo 3: I J K L M N

Nivo 4: O P Q R S T

a Nivo 5: U V W X Y Z

Jednom kada abeceda bude naučena, bit će potrebna malo priprema bitnog materijala. To će se sastojati od malih bijelih karata s velikim crnim slovima koje lako možemo napraviti rukom ili uz pomoć računara. I uglavnom možemo ih grupirati u pet mogućih nivoa:

- Glasnih suglasnika
Na ovom prvom nivou napravit ćemo male karte od 15 suglasnika sa zvučnim karakteristikama, što znači da zvukovi zvuče one koje je moguće produžiti. Biti suglasnici b / d / f / g / j / l / m / n / ñ / r / s / v / x / y / z.

- Gluhi suglasnici
Na ovom drugom nivou napravit ćemo male karte od 5 suglasnika s gluvim karakteristikama, razumijevanjem gluvih zvukova one kratke zvukove koje nije moguće produžiti. Biti suglasnici c / k / qu / p / t.

- Izravni suglasnički slogovi
Na ovom trećem nivou napravit ćemo male karte kombinirajući 19 suglasnika s 5 samoglasnika abecede, dobivajući ukupno 95 karata. Biti suglasnici b / c / d / f / g / h / j / l / m / n / ñ / p / r / s / t / v / x / y / z i samoglasnici a / e / i / o / u, i njihove moguće kombinacije: pa, pe, pi, po, pu, sa, se, si, tako, su itd.

- Vokalni preokreti slogova - suglasnički
Na ovom četvrtom nivou napravit ćemo male karte koje kombiniraju 6 suglasnika s 5 samoglasnika abecede, dobivajući ukupno 30 karata. Budući da su suglasnici l / m / n / r / s / z i samoglasnici a / e / i / o / u i njihove moguće kombinacije: al, el, il, ol, ul, az, ez, iz, oz, uz itd.

- zaključani slogovi suglasnik - suglasnik - samoglasnik
Na ovom zadnjem nivou napravit ćemo male karte koje kombiniraju grupe / l / sa 5 suglasnika bl / pl / fl / gl / cl i konsonantske grupe / r / sa 7 suglasnika br / pr / fr / gr / cr / dr / tr, i sve one su se zauzvrat kombinirale sa 5 samoglasnika abecede, dobivši ukupno 60 karata. Kao moguće kombinacije: bla, ble, bli, blo, blu, dra, dre, dri, dro, itd.

Od učenja ovih prvih čitanja karata moći ćemo napredovati prema čitanju riječi i malih tekstova s ​​mnogo više lakoće. Imajući mnogo konsolidiraniju prvu bazu, moći će se trenirati dvostruki cilj veće brzine i manje grešaka.

Možete pročitati više sličnih članaka Fonetska metoda za učenje djece da čitaju, u kategoriji Čitanje na web mjestu.


Video: Djeca koja čitaju postaju ljudi koji misle (Januar 2023).